Bestilling af kontroldyrkning

En virksomhed vælger selv hvor kontroldyrkningen skal udføres, og sender herefter den forseglede prøve til kontroldyrkningsstedet. Stedet skal være godkendt af den officielle myndighed i en EU medlemsstat eller EØS.

Der er varierende krav til partistørrelse afhængig af partiets art, hvilket fremgår af Instruks i Prøvetagning af Frø, kapitel 5. Ved prøvetagning før og efter bejdsning, skal den bejdsede prøve sendes til kontroldyrkning.

Prøverne skal sendes til:

TystofteFonden
Teglværksvej 10
DK-4230 Skælskør