Grundkursus for autoriserede prøvetagere

TystofteFonden inviterer hermed til teoretisk grundkursus i prøvetagning af frø. Kurset er relevant for alle der ønsker autorisation i prøvetagning af certificerede frø og sædekorn. Kurset afsluttes med teoretisk eksamen.

TystofteFonden afholder grundkursus i prøvetagning af frø med afsluttende teoretisk eksamen d. 8. – 9. november 2017 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Jf. bekendtgørelserne for hhv. markfrø og sædekorn, skal prøvetagere bestå såvel teoretisk som praktisk eksamen for at opnå autorisation som prøvetager. Det er ikke en betingelse for deltagelse i grundkurset at den praktiske eksamen er bestået, men både praktisk og teoretisk eksamen skal være bestået før man kan opnå autorisation som prøvetager.

Tilmelding til grundkursus i prøvetagning af frø kan ske ved at udfylde nedenstående blanket og sende til certificering[AT]tystofte.dk

Tilmelding skal være os i hænde senest d. 16. oktober 2017 og er først gyldig når kursusafgift er betalt. Så snart betaling er registreret modtager I bekræftelse på jeres tilmelding via mail.

Kursusgebyr udgør kr. 12.500 (heraf moms kr. 2.500) og indbetaling sker via bankoverførsel til:

  • Reg. nr. 2204     Konto nr. 8981874197

Ved indbetaling skal følgende oplyses:

  • Deltagerens navn og teksten ”Prøvetagerkursus 2017”

Kursusgebyr vil ikke blive refunderet hvis kursusdeltager afmelder kurset efter tilmeldingsfristen.

Alle kursusdeltagere vil inden kurset modtage program og praktiske oplysninger. ”Instruks i Prøvetagning af frø” kan hentes på TystofteFondens hjemmeside og skal medbringes til kurset.

Forplejning begge dage i form af morgenmad, frokost, frugt, kage og kaffe er inkluderet i kursusafgiften. Kursusdeltagere der har behov for overnatning, skal selv reservere dette samt afholde udgifter hertil.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte TystofteFonden på tlf. 8172 8401 eller mail

Tilmeldingsskema Prøvetagerkursus 2017