Love og bekendtgørelser om frø og korn

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside findes bekendtgørelser på markfrø og sædekorn. Dokumenterne linker til den danske lovgivning i Retsinformation.