TystofteFonden har fastsat følgende frister for modtagelse af prøver til kontroldyrkning

Jf. BEK nr. 1393 af 30/11/2018 og BEK nr. 1394 af 30/11/2018 er følgende frister gældende for modtagelse af prøver til kontroldyrkning hos TystofteFonden. Prøver der modtages efter fristen vil ikke blive udsået.

Prøver til kontroldyrkning indsendes hurtigst muligt efter prøvetagning.

 

Vårsæd og andre forårsudsåede arter 1. maj
Græsser og græsmarksbælgplanter 1. juni
Vinterraps 25. august
Alm. Rajgræs, efterårsetableret 1. september
Vintersæd og andre efterårsudsåede arter 15. oktober

 

Prøverne skal sendes til:

TystofteFonden
Teglværksvej 10
DK-4230 Skælskør