TystofteFonden har fastsat følgende frister for indsendelse af prøver til kontroldyrkning

Prøver til kontroldyrkning indsendes hurtigst muligt efter prøvetagning.

 

Vårsæd og andre forårsudsåede arter 1. maj
Græsser og græsmarksbælgplanter 1. juni
Vinterraps 25. august
Alm. Rajgræs, efterårsetableret 1. september
Vintersæd og andre efterårsudsåede arter 15. oktober

 

Prøverne skal sendes til:

TystofteFonden
Teglværksvej 10
DK-4230 Skælskør