Plantesundhed i fremavlsarealer

Per 14. december 2019 træder nye regler om brug af plantepas i kraft, som konsekvens af en ny fælles Plantesundhedsforordning i EU. Alle retsakter til den nye Plantesundhedsforordning er endnu ikke forhandlet på plads, men der er en forventning om, at der indføres krav om plantepas for flytning af hestebønne og sædekorn i EU. For at udstede plantepasset skal det derfor undersøges i marken, om afgrøden er inficeret med de skadegørere der beskrives her. Alle de nævnte skadegørere kan observeres allerede fra skridning/blomstring, hvorfor der ikke ændres på anbefalede besigtigelsestidspunkt.

Nøgen brand og dækket brand i sædekorn
Fremavlsarealer med sædekorn skal undersøges for nøgen brand og dækket brand. Begge typer af brand forårsages af svampen Ustilago spp., og resulterer i, at de enkelte blomster på inficerede aks erstattes af mørkebrune sporehobe. Nøgen brand og dækket brand kan skelnes på den membran, der dækker sporehobene. Membranen hos nøgen brand er tyndere, og gør lettere/tidligere i stykker end hos dækket brand, hvor den er intakt indtil høsten. Se billederne herunder.

Billede 1: Nøgenbrand – membranen er forsvundet, og sporehobene fremstår matte pga. blotlagte sporer.
Billede 2: Dækket brand – næsten intakte uklare membraner, der dækker sporehobene. Sporehobene fremstår lettere skinnende.

Nematoden Ditylenchus gigas i hestebønne
Fremavlsarealer med hestebønne skal undersøges for skader af nematoden Ditylenchus gigas.
D. gigas
 er først for nyligt blevet klassificeret som sin egen art, og var tidligere kendt som D. dipsaci ’giant race’. Nematoden spredes via inficerede frø, men smitter også gennem inficeret jord, hvor de efter tørring kan overleve i adskillige år. Symptomerne ses ofte først ved blomstring, men de tidlige symptomer kan ses helt fra spiring. Inficerede planter vokser dårligt, og stænglerne er fortykkede og snoede. Bladene kan også blive fortykkede og skøre, med bronzefarvede bladstilke. Senere på sæsonen vil stænglerne blive brune/røde og kan svulme op, sno og splitte. Bælgene vil ikke fyldes ensartet og frøene underudvikles og kan blive sorte og indtørrede. Se billederne herunder.

Billede 1: Tidlige symptomer på D. gigas. Planterne vokser dårligt, stængler er fortykkede og lettere snoede.
Billede 2 (a-f): Senere symptomer på D. gigas. Stængler har tydelige røde/brune plamager, bælge er dårligt udviklede, frø er misfarvede og indtørrede.

Du skal følge disse forholdsregler:

  • Notér ALTID hvis marken findes fri for de ovennævnte skadegørere.
  • Findes skadegøreren skal udbredelsen samt typen noteres på markbesigtigelsesskemaet, f.eks. 1 nøgen brand pr. 100 m2.
  • Angrebne marker godkendes, men virksomheden SKAL gøres bekendt med eventuelle fund af de ovennævnte skadegørere.