ISTA Bestemmelser

Når der tages frøprøver ved hjælp af automatiske anlæg, med henblik på udstedelse af orange ISTA-certifikat, skal installation og drift godkendes af et akkrediteret ISTA-frølaboratorium. Regler og krav er beskrevet nærmere i Protokol om godkendelse af automatiske anlæg til prøvetagning af frø.

 

Vigtig meddelelse til prøvetagerne vedr. kontrol med automatiske prøvetagere

ISTAs komité for bestemmelser om partistørrelser og prøvetagning har opdateret protokollen om godkendelse af automatiske anlæg til prøvetagning af frø og sædekorn. Protokollen blev godkendt ved ISTAs Generalforsamling 2016. Alle automatiske prøvetagerne der anvendes ved produktion af certificeret frø og sædekorn skal godkendes på ny efter den nye protokol. Den nye prøvetagning skal foretages senest foråret 2018 og godkendelsen skal være på plads inden opstart på sæsonen 2018/2019.

Afsnit 4.8 i Instruks i prøvetagning af frø er blevet opdateret i henhold til den nye protokol. I afsnittet henvises til ISTAs nye protokol, der er blevet oversat til dansk. Protokollen om godkendelse af automatiske anlæg til prøvetagning af frø er vedlagt. Instruks i prøvetagning af frø kan hentes her.

Hvis virksomheden har de tidligere data for godkendelse af et automatisk prøvetagningsanlæg og anlægget ikke er blevet ændret kan disse indsendes og TystofteFonden vil vurdere om resultaterne kan anvendes til en fornyet godkendelse for den/de relevante artsgruppe/artsgrupper.

Protokol om godkendelse af automatiske anlæg til prøvetagning af frø