Fakturering certificering 2020

I juni 2019 har TystofteFondens bestyrelse indstillet til Landbrugsstyrelsen, at bekendtgørelse 1690/2016 ønskes ændret mht nedsættelse af det årlige gebyr for virksomhedsregistrering mod at alle certificeringspartier vil blive faktureret. Denne ændring var forventet til at skulle træde i kraft fra den 1-1-2020.

TystofteFonden kan ikke selv ændre disse gebyrer, før styrelsen enten har været i regeringens Økonomiudvalg (ØU), eller modellen ændres pr. lov og dermed bliver behandlet af Folketinget.

Landbrugsstyrelsen har nu orienteret os om, at bekendtgørelsen 1690/2016 ikke ændres og derfor fortsat vil være i funktion i 2020, og indtil der kommer et nyt lovgrundlag. Derfor fortsætter vi i 2020 med den nuværende gebyrstruktur, hvor årsgebyret svarer til 8 frie avlsanmeldelser og certificeringspartier.

I 2020 skal der være en evaluering af TystofteFondens delegation herunder speciel fokus på relation mellem pris og gebyrer ved TystofteFonden. Efter denne evaluering melder vi tilbage med en evt tilpasning af TystofteFondens pris- hhv gebyrstruktur med hjemmel i lov.