Sygdomsmodtagelighed sorter af korn – obsparceller

jsl@tystofte.dk