SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER er udgivet i samarbejde med Tystoftefonden af SEGES P/S, SEGES Planter & Miljø, Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N.

I publikationen bringes resultater af årets sortsforsøg i korn, bælgsæd og olieplanter samt observationer af sortsegenskaber i korn. Resultaterne er fremkommet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, TystofteFonden, danske planteforædlere og sortsrepræsentanter samt Dansk Landbrugsrådgivning.

TystofteFonden overtog den 1. juli 2015 den praktiske udførelse af værdiafprøvningen, fra Afdeling for sortsafprøvning ved Naturerhvervsstyrelsen.

Link til Sortsforsøg – klik her