FC-Medarbejder

+45 50 80 84 62

tsd@tystofte.dk

Ansvarsområder:
Administration og sagsbehandling i forbindelse med avlskontrol af frø og sædekorn.

Support af virksomheder og markkontrollører i forbindelse med indberetning.

Udstedelse certifikater/dokumenter

Bidrage med bedømmelse af sorts-ægthed og –renhed i kontrolmarken, Indtastning af resultater ved behov, Markkontrol ved behov, Efterkontrol ved behov
Hjemmeside, opdatering og support