Udskriv Havre 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Havre 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Sejet Tysto KKG Gns Fht
  001 9040 Blanding 75.4 94.2 61.1 68.3 74.8 100
  002 21228 Dominik 75.2 80.4 55.5 68.8 70.0 94
  003 26720 Symphony 75.9 86.6 57.4 71.7 72.9 97
  004 27486 Poseidon 75.9 92.7 59.2 76.5 76.1 102
  005 30398 Delfin 72.4 96.5 65.0 65.4 74.8 100
  006 31038 Nemesis 74.6 79.4 58.0 65.0 69.3 93
  007 32025 Lion AV 65.7 86.4 53.4 67.6 68.3 91
  008 32043 Caddy 78.2 92.3 61.5 69.2 75.3 101
  009 32820 NORD 16/318 60.3 85.4 52.8 60.3 64.7 86
  010 33560 WPB 13W685-01 77.8 87.7 63.6 70.5 74.9 100
  011 33604 NORD 16/1417/1 67.9 81.6 57.7 62.5 67.4 90
  012 33605 NORD 17/115 80.9 91.4 58.6 68.1 74.8 100
  013 33607 BAUP 17.3009 76.8 86.1 49.7 72.5 71.3 95
  LSD 0.05 3.9 4.3 3.7 2.9 1.9 3
  GNS UDBYTTE 73.6 87.7 58.0 68.2 71.9  
Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet Tysto=Tystofte KKG=Koldkærgård


Forsøgsserien afsluttet 24/9-19.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.