Udskriv Oversigt over resultater fra værdiafprøvningen 2016
Oversigt over resultater fra værdiafprøvningen 2016
 

Vinterhvede 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2208
Vårhvede 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0809
Rug 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2208
Vinterbyg 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0308
Vårbyg 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0209
Havre 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0609
Vintertriticale 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2208
Markært 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1810
Hestebønne 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1810
Vinterraps linjer 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0808
Vinterraps dværghybrider 2016 - afdeling B, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0808
Vinterraps hybrid 2016 - afdeling C, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0808
Vårraps 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1810
Vårtriticale 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0909
Sukkerroer 2016, tons sukker/ha, senest opdateret den 0911
Majs, silage 2016, hkg tørstof/ha, senest opdateret den 1310
Majs-kerne 2016 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 3012
Alm. rajgræs; m-tidlig 2016 - 1. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0311
Alm. rajgræs; m-tidlig 2016 - 2. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0311
Alm. rajgræs; m-tidlig 2016 - 3. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0311
Timothe 2016 - 3. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0311
Engsvingel 2016 - 2. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0311
Rødsvingel, foder 2016 - 3. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0311
Rødsvingel, plæne 2016 - 3. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0311
Rødkløver 2016 - 3. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0311
Hvidkløver 2016 - 3. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0311
Lucerne 2016 - 3. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0311