Udskriv Oversigt over resultater fra værdiafprøvningen 2021
Oversigt over resultater fra værdiafprøvningen 2021
 

Vinterhvede 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0109
Vårhvede 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1409
Rug 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2708
Vinterbyg 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2907
Vårbyg 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0709
Vårbyg ØKO 2021 - afdeling B, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2510
Havre 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0109
Vintertriticale 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 3008
Markært 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2309
Hestebønne 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2409
Vinterraps hybrid og linje 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0409
Vinterraps dværge 2021 - afdeling b, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1709
Majs, silage 2021, hkg tørstof/ha, senest opdateret den 2610