Udskriv Oversigt over resultater fra værdiafprøvningen 2015
Oversigt over resultater fra værdiafprøvningen 2015
 

Vinterhvede 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1409
Vårhvede 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1509
Rug 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0209
Vinterbyg 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0608
Vårbyg 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1609
Havre 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1409
Vintertriticale 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1509
Markært 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1109
Vinterraps linjer 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2408
Vinterraps dværghybrider 2015 - afdeling B, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2408
Vinterraps hybrid 2015 - afdeling C, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2408
Vårraps 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1809
Sukkerroer 2015, tons sukker/ha, senest opdateret den 0911
Majs-kerne 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0301
Alm. rajgræs; m-tidlig 2015 - 1. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0211
Alm. rajgræs; m-tidlig 2015 - 2. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0511
Alm. rajgræs; m-tidlig 2015 - 3. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0211
Timothe 2015 - 2. brugsår, Tørstofudbytte (slæt), hkg/ha, senest opdateret den 0211