Udskriv Oversigt over resultater fra værdiafprøvningen 2019
Oversigt over resultater fra værdiafprøvningen 2019
 

Vinterhvede 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1009
Vinterhvede ØKO 2019 - afdeling c, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1009
Vårhvede 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 3008
Rug 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1009
Vinterbyg 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2409
Vårbyg 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1009
Vårbyg ØKO 2019 - afdeling B, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1709
Havre 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2409
Vintertriticale 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1009
Markært 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2409
Hestebønne 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2009
Vinterraps hybrid og linje 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0309
Vinterraps dværge 2019 - afdeling b, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0309
Vårraps 2019 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2409
Majs, silage 2019, hkg tørstof/ha, senest opdateret den 1710