Udskriv Oversigt over resultater fra værdiafprøvningen 2022
Oversigt over resultater fra værdiafprøvningen 2022
 

Vinterhvede 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2408
Vårhvede 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1309
Vårhvede ØKO 2022 - afdeling B, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1609
Rug 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2408
Vinterbyg 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2707
Vårbyg 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 0809
Vårbyg ØKO 2022 - afdeling B, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1609
Havre 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1309
Vintertriticale 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2908
Markært 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1509
Hestebønne 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1310
Vinterraps hybrid og linje 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1208
Vinterraps dværge 2022 - afdeling b, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1208
Smalbladet lupin 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2110
Vinterhestebønne 2022 - afdeling 1, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 1209
Hvid lupin 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha, senest opdateret den 2110
Majs, silage 2022, hkg tørstof/ha, senest opdateret den 2010