Beskrivende Sortlister for hhv. landbrugsafgrøder og plænegræsser er udkommet og kan findes her.

I år vil Beskrivende Sortsliste for plænegræsser alene udkomme elektronisk, medens Beskrivende Sortsliste for landbrugsplanter fortsat vil blive trykt og distribueret i fysisk form.

Hvis du tidligere har modtaget den fysiske udgave af sortslisten skal du ikke foretage dig noget. Alternativt kan den rekvireres ved henvendelse til .