Bestilling af officiel prøvetager

TystofteFonden har per december 2021 indgået aftale med ECS Eurocargo Services A/S, der på vegne af TystofteFonden foretager officiel prøvetagning af frø på rekvirentens produktionssted.

Alle virksomheder kan bestille en officiel prøvetager til opgaver i Danmark. Ydelsen faktureres efter gældende priser

Den officielle prøvetager arbejder på baggrund af Instruks i prøvetagning af frø, som du finder her samt de gældende bekendtgørelser for den pågældende art, som du kan læse her.

ECS Eurocargo Services A/S garanterer at møde til en prøvetagningsopgave 48 timer efter rekvirering, for opgaver rekvireret indenfor normal åbningstid. Med hensyntagen til andre opgaver, bestræber ECS Eurocargo Services A/S sig på at møde hurtigst muligt til en rekvireret opgave.

Ved bestilling skal følgende oplyses:

 • Adresse på prøvetagningssted, kontaktperson og telefonnummer
 • Hvornår partiet er klar til prøvetagning/mærkning og forsegling
 • Hvilket parti der skal prøvetages, herunder partiets referencenummer
 • Art, sort, mængde, enhed og generation på partiet
 • Hvilke prøver der ønskes (antal og hvilket formål), samt om prøverne skal anvendes til udstedelse af ISTA-certifikat

Forud for prøvetagning skal virksomheden sørge for:

 • At partiet er lettilgængeligt for prøvetager, og klart adskilt fra andre partier
 • Egnet lokale hvor prøvetagning kan foregå
 • Aflåseligt skab til prøvetager
 • Anmelde partierne til certificering
 • Sende de forseglede prøver til autoriseret laboratorium
 • Mærkesedler til partiet
 • Dæk- og forseglingsetiketter (hvis relevant)
 • Plomber (hvis relevant)
 • Forseglingsstrips (hvis relevant)
 • Prøveposer og prøvemærkesedler (særlige krav til ISTA-prøver)

Prøvetagning bestilles hos:
ECS Eurocargo Services A/S
Tongavej 19
8000 Århus
Tlf.: 8620 8220
E-mail:

Åbningstid: 7-16 (hverdage)
Kontaktperson: Carsten Kokholm 40 92 82 20

Se mere om officiel prøvetagning i Virksomhedsvejledningen i kapitel 6, som du finder her.