Bestilling af officiel prøvetager

TystofteFonden har per december 2021 indgået aftale med ECS Eurocargo Services A/S, der på vegne af TystofteFonden foretager officiel prøvetagning af frø på rekvirentens produktionssted.

Pr. 1/5-2024 har ECS Eurocargo Service A/S skiftet navn til Cotecna Inspection Denmark!

Alle virksomheder kan bestille en officiel prøvetager til opgaver i Danmark. Ydelsen faktureres efter gældende priser

Den officielle prøvetager arbejder på baggrund af Instruks i prøvetagning af frø, som du finder her samt de gældende bekendtgørelser for den pågældende art, som du kan læse her.

Cotecna Inspection Denmark garanterer at møde til en prøvetagningsopgave 48 timer efter rekvirering, for opgaver rekvireret indenfor normal åbningstid. Med hensyntagen til andre opgaver, bestræber Cotecna Inspection Denmark sig på at møde hurtigst muligt til en rekvireret opgave.

Ved bestilling skal følgende oplyses:

 • Adresse på prøvetagningssted, kontaktperson og telefonnummer
 • Hvornår partiet er klar til prøvetagning/mærkning og forsegling
 • Hvilket parti der skal prøvetages, herunder partiets referencenummer
 • Art, sort, mængde, enhed og generation på partiet
 • Hvilke prøver der ønskes (antal og hvilket formål), samt om prøverne skal anvendes til udstedelse af ISTA-certifikat

Forud for prøvetagning skal virksomheden sørge for:

 • At partiet er lettilgængeligt for prøvetager, og klart adskilt fra andre partier
 • Egnet lokale hvor prøvetagning kan foregå
 • Aflåseligt skab til prøvetager
 • Anmelde partierne til certificering
 • Sende de forseglede prøver til autoriseret laboratorium
 • Mærkesedler til partiet
 • Dæk- og forseglingsetiketter (hvis relevant)
 • Plomber (hvis relevant)
 • Forseglingsstrips (hvis relevant)
 • Prøveposer og prøvemærkesedler (særlige krav til ISTA-prøver)

Prøvetagning bestilles hos:
Cotecna Inspection Denmark
Tongavej 19
8000 Århus
Tlf.: 8620 8220
E-mail:

Åbningstid: 7-16 (hverdage)
Kontaktperson: Carsten Kokholm 40 92 82 20

Se mere om officiel prøvetagning i Virksomhedsvejledningen i kapitel 6, som du finder her.