Bestilling af officiel prøvetager

TystofteFonden har per december 2018 fornyet rammeaftalen med Baltic Control Certificering A/S, der på vegne af TystofteFonden foretager officiel prøvetagning af frø på rekvirentens produktionssted.

Alle virksomheder kan bestille en officiel prøvetager til opgaver i Danmark. Ydelsen faktureres efter gældende priser

Den officielle prøvetager arbejder på baggrund af Instruks i prøvetagning af frø samt de gældende bekendtgørelser for den pågældende art.

Baltic Control garanterer at møde til en prøvetagningsopgave 48 timer efter rekvirering, for opgaver rekvireret indenfor normal åbningstid. Med hensyntagen til andre opgaver, bestræber Baltic Control sig på at møde hurtigst muligt til en rekvireret opgave.

Ved bestilling skal følgende oplyses:

 • Adresse på prøvetagningssted, kontaktperson og telefonnummer
 • Hvornår partiet er klar til prøvetagning/mærkning og forsegling
 • Hvilket parti der skal prøvetages, herunder partiets referencenummer
 • Art, sort og mængde på partiet
 • Hvilke prøver der ønskes (antal og hvilket formål), samt om prøverne skal anvendes til udstedelse af ISTA-certifikat

Forud for prøvetagning skal virksomheden sørge for:

 • At partiet er lettilgængeligt for prøvetager, og klart adskilt fra andre partier
 • Egnet lokale hvor prøvetagning kan foregå
 • Aflåseligt skab til prøvetager
 • Anmelde partierne til certificering
 • Sende de forseglede prøver til autoriseret laboratorium
 • Mærkesedler til partiet
 • Dæk- og forseglingsetiketter (hvis relevant)
 • Plomber (hvis relevant)
 • Forseglingsstrips (hvis relevant)
 • Prøveposer og prøvemærkesedler (særlige krav til ISTA-prøver)

Prøvetagning bestilles hos:
Baltic Control Ltd Aarhus
Vejebro Århus A/S
Østhavnsvej 7
8000 Århus
Tlf.: 8613 3766

Åbningstid: 7-16 (hverdage)
Kontaktperson: Gorm Djurhuus, tlf. 3939 0135, godj@balticcontrol.com

Se mere om officiel prøvetagning i Frø og Sædekorn 1 kapitel 19.