Plantenyhedsnævnet varetager afgørelseskompetencerne vedr

 • Sortslisteoptagelse
 • Plantenyhedsbeskyttelse
 • Certificering af planteformeringsmateriale

Jævnfør bekendtgørelsen for Plantenyhedsnævnet nr. 1013 af 26-6-2020

Nævnet er sammensat som følgende

 • Anne Rejnhold Jørgensen (formand)
  tidligere ansat i Anklagemyndigheden, uddannet advokat og har over 30 års erfaring fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor hun har været kontorchef for Politik, Jura og international arbejde, Ankenævnet for Patenter og Varemærker og i den forbindelse fulgt den internationale udvikling tæt gennem årene herunder bl.a. i WIPO-regi. Endelig vurderes det at den patentfaglige baggrund vil kunne komme forædlerbranchen til gode, og hjælpe dem i udviklingen af landbrugets konkurrencesituation.
 • Kirsten Jørgensen
  lektor, fra Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Profil: cyanogene glukosiders rolle i cassava-planten (Manihot esculenta Crantz) og ekspressionsmønstrene for generne involveret i biosyntesen af de cyonogene glukosider under planteudvikling og som respons på abiotiske og biotiske stressfaktorer som saltholdighed, tørke og virusangreb. Specialist i histologi og fysiologi af planter, der bestemmer både på det transkriptionelle og cellulære niveau, hvor de aktive ingredienser produceres og lokaliseres
 • Inger Holme
  seniorforsker, fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi – Afgrødegenetik og Bioteknologi. Profil: vævskultur i cerealier, udvikling af nye transformationssystemer i cerealier, molekylær biologiske teknikker
 • Johannes Ravn Jørgensen
  lektor, fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi – Afgrødesundhed. Profil: udbyttepotentiale og kvalitative egenskaber i korn med fokus på tilvejebringelse af viden, der sikrer at udbyttepotentialet udnyttes og de kvalitative egenskaber er optimeret i konventionelle, økologiske og præcisionsjordbrugs- dyrkningssystemer, samt fokus på kvalitetsanalyser; NIR, digital billedanalyse, kemiske og fysiske analyser og præcisionsjordbrug
 • Søren Kjærsgaard Rasmussen
  Professor emeritus, fra Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Profil: molekylær planteforædling, bioteknologi, mutantpopulationer, plantegenetiske ressourcer af korn, ærter, gulerødder, sorghum, DNA-markører, genom-associerede undersøgelser for kvantitative egenskaber, lignocellulose og bioenergi afgrøder, forædling for antinutrionelle faktorer og plantefarvestoffer, deltagelse i udenlandske forskningsbedømmelsesudvalg, editor på Frontiers in Plant Science