Autoriserede markkontrollører

Som autoriseret markkontrollør kan du besigtige fremavlsarealer, der er udlagt med frø og korn.

Personer som har en jordbrugsfaglig uddannelse, kan autoriseres som markkontrollør. Endvidere skal ansøger have et solidt kendskab til de karakterer, der kan anvendes ved bedømmelse af sortsrenhed i landbrugsplanter samt kendskab til arter af dyrkede planter og ukrudt. Ansøgere skal deltage i et kursus for nye markkontrollører og bestå en eksamen, der holdes i forbindelse med kurset. TystofteFonden holder kursus for nye markkontrollører hvert år. Markkontrollører kontrollerer efter reglerne i “Instruks for markkontrollører af markfrø og sædekorn”.

Virksomheden bestiller markkontrol hos en autoriseret markkontrollør, der er tilknyttet virksomheden, eller hos en anden autoriseret markkontrollør, der er autoriseret af TystofteFonden. Autoriserede markkontrollører, ansat i en virksomhed, kan efter forudgående tilladelse fra TystofteFonden også udføre markbesigtigelse for andre virksomheder. Markkontrol kan også rekvireres hos andre udbydere af autoriseret markkontrol, som fx landøkonomiske foreninger. Alle aftaleforhold, herunder betaling, fastsættes mellem virksomhed og udbyder, som fx den landøkonomiske forening eller den autoriserede markkontrollør. Prisen for ydelsen aftales direkte mellem parterne.

Det er virksomhedens ansvar at sørge for udskrivning og fordeling af skemaer til brug ved markbesigtigelsen. TystofteFonden kan være behjælpelig med udskrivning mod betaling.

TystofteFonden udtager stikprøvevis arealer til efterkontrol. Efterkontrollen foretages af officielle markkontrollører, der er tilknyttet TystofteFonden.
Instruks for markkontrollører af markfrø og sædekorn 2020
303 – Anmeldelse om arealer til fremavl