Anmeldelse af avl

Al avl til certificering i Danmark skal anmeldes.

Hver anmeldelse må kun omfatte én avler, én art, én sort, én kategori og ét areal.
Arealer skal anmeldes elektronisk, enten via direkte indberetning eller som XML via Webservice Interface.

Frister for anmeldelse

  • 1. februar: Vintersæd, vinterraps
  • 1. maj: Græsser og kløver, grøntsagsfrø der skal certificeres
  • 15. maj: Vårsæd, øvrige arter af markfrø

Arealer der anmeldes efter fristen afvises.

Husk at kontrollere at alle oplysninger er korrekte ved indberetning. Hent en checkliste for avlsanmeldelser her

Direkte Indberetning

Kan anvendes ved et begrænset antal avlspartier. Log ind på TystofteFonden med brugernavn og password.

Webservice Interface

Velegnet ved et stort antal avlspartier. Se mere her