For sæsonen 2023/2024 er følgende sortsblandinger af vårbyg anmeldt til TystofteFonden og opfylder betingelserne. Alle de blandinger, hvor der ikke står procenter ved siden af sortsnavne, indeholder det samme mængde af hver sort. Listen er ikke udtømmende og der kan være flere sortsblandinger der opfylder betingelserne:

BlandingsnummerSortsnavn 1Sortsnavn 2Sortsnavn 3Sortsnavn 4
1238EvergreenFeedwayStairway 
1239FirefoxxSkywayStairway 
1243AvenueProspectWish 
1254NOS Gambit (30%)NOS Upstairs (20%)Stairway (50%) 
1255FirefoxxKWS CurtisRGT Sirius 
1256FirefoxxKWS ThalisRGT Sirius 
1257FirefoxxKWS CurtisKWS ThalisRGT Sirius
1258NOS GambitNOS ProtipStairway 
1259BlixenProspectWish 
1260FirefoxxFlorenceKWS Thalis 
1261EvergreenFlorenceStairway 

Betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger

De angivne sortsblandinger er godkendt på baggrund af følgende kriterier:

  • De anvendte sorter i en blanding skal hver især have et forholdstal for kerneudbytte på mindst 95 i gennemsnit af de seneste 5 års landsundersøgelser. For nye sorter med færre forsøgsår skal det gennemsnitlige forholdstal være 97.
  • Der må højst være fem dages forskel i modningstidspunkt for de anvendte sorter.
  • Der må højst være 15 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vårsæd.
  • Der må højst være 20 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vintersæd.
  • Der må max. være følgende værdi for sygdomstryk:
MeldugBygrustSkoldpletBladplet
0,023,52,00,1


Efter Landbrugsstyrelsens bekendtgørelse om sædekorn nr. 1230 af 11. oktober 2023, er betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger af vintersæd som følger:

  • De partier, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal være certificeret.
  • Prøvetageren skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen.
  • Blandingspartiet, mærkes og forsegles af prøvetageren. Der er ingen vægtgrænse på blandingspartiet.
  • Blandingspartiet skal mærkes med EU-mærkeseddel til sortsblandinger af sædekorn, formular 88c, eller med en på sækken fortrykt mærkeseddel, der er godkendt. Mærkningen skal indeholde blandingens nummer og navne på de enkelte sorter, der indgår i blandingen. Såfremt der ikke er plads til både blandingens nummer og de enkelte sorter på selve mærkesedlen, kan de enkelte sorter trykkes på modsatte side af sækken.
  • Sortsblandingerne skal fremgå af bilag 11 i bekendtgørelse om sædekorn, før de må markedsføres og handles.

Lovstof: Bekendtgørelser og vejledning

Erstatningsordningen for sædekorn kan ses her

Kontakt TystofteFonden her