Kontroldyrkning

Kontroldyrkning er en væsentlig del af det samlede grundlag for certificering af frø og sædekorn.

Ved kontroldyrkning kontrolleres om partiet er sortsægte og indholdet af andre sorter bestemmes. Partier der anvendes til fremavl, skal altid kontroldyrkes, mens sidste generation blot skal kontrolprøves ved stikprøver, hvilket fremgår af gældende Bekendtgørelser.

Ved kontroldyrkningen udsås prøver af forskellige partier af samme sort ved siden af hinanden. Bedømmelsen sker ved, at planterne under væksten sammenlignes med en officiel standardprøve af sorten.

Kontroldyrkning foregår på TystofteFondens forsøgsgård ved Skælskør. Sædskiftet er 10-årigt for græsser og 5-årigt for øvrige arter.

Information om kontroldyrkning kan findes i Virksomhedsvejledningen Kap. 6.4