Sortsblandinger vintersæd 2021/2022

TystofteFonden tildeler den pågældende blanding et blandingsnummer, hvorefter den godkendte blanding kan produceres og ikke skal genanmeldes til TystofteFonden i efterfølgende sæsoner.

For sæsonen 2021/2022 er følgende sortsblandinger af vintersæd anmeldt til TystofteFonden og opfylder betingelserne. Listen er ikke udtømmende og der kan være flere sortsblandinger der opfylder betingelserne:

BlandingsnummerArtSortsnavn 1Sortsnavn 2Sortsnavn 3
2035BygBordeauxComebackKWS Hawking
2036BygCleopatraKWS PatriotNeptun
3062HvedeInformerMomentumPondus
3063HvedeMomentumPondusRGT Saki
3064HvedeGrahamInformerMomentum
3066HvedeHeerupKviumRembrandt
3067HvedeHeerupKviumKWS Extase
3068HvedeGrahamInformerPondus
4023RugDukato (10%)SU Performer (90%) 

Betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger

De angivne sortsblandinger er godkendt på baggrund af følgende kriterier:

  • De anvendte sorter i en blanding skal hver især have et forholdstal for kerneudbytte på mindst 95 i gennemsnit af de seneste 5 års landsundersøgelser. For nye sorter med færre forsøgsår skal det gennemsnitlige forholdstal være 97.
  • Der må højst være fem dages forskel i modningstidspunkt for de anvendte sorter.
  • Der må højst være 15 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vårsæd.
  • Der må højst være 20 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vintersæd.
  • Der må max. være følgende værdi for sygdomstryk:


Efter Landbrugsstyrelsens bekendtgørelse om sædekorn nr. 421 af 16. marts 2021, er betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger af vintersæd som følger:

  • De partier, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal være certificeret.
  • Prøvetageren skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen.
  • Blandingspartiet, mærkes og forsegles af prøvetageren. Der er ingen vægtgrænse på blandingspartiet.
  • Blandingspartiet skal mærkes med EU-mærkeseddel til sortsblandinger af sædekorn, formular 88c, eller med en på sækken fortrykt mærkeseddel, der er godkendt. Mærkningen skal indeholde blandingens nummer og navne på de enkelte sorter, der indgår i blandingen. Såfremt der ikke er plads til både blandingens nummer og de enkelte sorter på selve mærkesedlen, kan de enkelte sorter trykkes på modsatte side af sækken.
  • Sortsblandingerne skal fremgå af bilag 11 i bekendtgørelse om sædekorn, før de må markedsføres og handles.

Lovstof: Bekendtgørelser og vejledning

Erstatningsordningen for sædekorn kan ses her

Kontakt TystofteFonden her