Anmeldelse til certificering

Et parti skal anmeldes til certificering af den virksomhed, der producerer eller importerer partiet.

Ved indførsel af certificerede partier fra andre EU-lande skal virksomheden anmelde partiet hvis det sælges, anvendes til videre opformering eller ommærkes med danske mærkesedler.

Ved indførsel af sædekorn skal det dokumenteres at partiet er fri for flyvehavre, også hvis partiet ikke anvendes til opformering.

Alle anmeldelser til certificering skal ske elektronisk. Indberetningen kan ske ved direkte indberetning eller ved at anvende Webservice Interface.
Liste over Artsidenter kan ses her

Indberet parti direkte

Indberetning kan undtagelsesvis ske på papirform. Blanketter kan findes her eller nederst på denne side.

Annullering af partier kan ske ved at sende en mail til 

OECD Certifikater

OECD certifikater kan udstedes ved partier der skal eksporteres. Send mail med oplysninger om partiet til 

For hvert parti skal følgende tydeligt fremgå:

  • latinsk artsnavn
  • sort
  • partiets referencenummer
  • antal pakningsenheder
  • partiets vægt
  • kategori

Ved korrekte oplysninger og godkendt parti, bliver certifikatet efterfølgende sendt via mail.

Blanketter til indberetning:
300 – Indberetning om parti
302 – Indberetning om blandingsparti af markfrø eller blanding af sædekorn og markfrø