Ombygning på Tystofte

Mandag morgen den 04-12-17 startede jord- og beton “drengene” med at støbe terrændæk til det nye hus, og lige om lidt torsdag den 7-12, er “spær-drengene” færdig med at rejse spærene !

Når nu spærene er rejst og dækket står støbt kan man tydeligt fornemme rummeligheden i det nye hus!

Årsresultater

Opdateres løbende – klik på billedet for at finde dokumenterne.

ISTA akkreditering

TystofteFonden er den 17. oktober 2017 blevet ISTA akkrediteret mht. prøvetagning. Vores akkreditering fungerer som paraply for officielle og autoriserede prøvetagere i Danmark, og sikrer muligheden for udstedelse af ISTA certifikater, der er anerkendt som international standard i forbindelse med handel af frø og sædekorn.

TystofteFondens akkreditering erstatter Landbrugsstyrelsens akkreditering (klik på billedet og læs mere)

 

SES akkreditering

Den 12. Juli blev SES-teamet auditeret af Karolina Lenartowicz (TE) og Gerhard Schuon (ATL) fra CPVO’s Quality Audit Service.

SES-afprøvningen af raps, quinoa, bederoer og korn med speciel fokus på rug blev auditeret, hvor TystofteFonden har bedt om en udvidelse af akkreditering. Fra et organisatorisk punkt blev Tystoftefondens uafhængighed specielt i forhold til bestyrelsens medlemmers indflydelse på afprøvningen undersøgt nøje.

(Klik på billedet og læs mere)

 

Anmeldelsesskemaer 2017

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse. NB ændring i pkt. 12, samt ændring i mængde frø for afprøvning af sukkerroer og foderbeder.

Klik på billedet for at finde dokumentet.

Fagudvalgsmøde

Fagudvalgets godkendte beslutninger vedr. arterne: vinterrug, havre, triticale, vårhvede, vårbyg, hestebønne, markært, vårraps, sukkerroer, roer til energi og majs sendes til anmelderne den 12-12-2017.

Næste Fagudvalgsmøde er den 5. februar, hvor følgende arter behandles:

vinter-hvede, -byg, -raps, kartofter, græsmarksplanter og plænegræsser.

 

Øvrige arter behandles på mødet den 30. januar 2018.