Nyt anmeldelsesskema som følge af Brexit

Nu er det nemmere at overføre sorter fra britisk sortsliste til dansk sortsliste.

I kan nu anmelde sorter til optagelse på dansk sortsliste, som p.t. kun står på britisk sortsliste eller EU’s fælles sortsliste, uden at der skal ske værdiafprøvning i DK.

Benyt nyt anmeldelsesskema (klik på billedet). Anmeldelsen skal være modtaget i TystofteFonden senest den 1. oktober 2020. Læs om ændringerne i sortslistebekendtgørelsen her.

 

Anmeldelsesskemaer 2018

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse.

Klik på billedet for at finde dokumenterne.

ISTA akkreditering

TystofteFonden er den 17. oktober 2017 blevet ISTA akkrediteret mht. prøvetagning. Vores akkreditering fungerer som paraply for officielle og autoriserede prøvetagere i Danmark, og sikrer muligheden for udstedelse af ISTA certifikater, der er anerkendt som international standard i forbindelse med handel af frø og sædekorn.

TystofteFondens akkreditering erstatter Landbrugsstyrelsens akkreditering (klik på billedet og læs mere)

 

SES akkreditering

Den 12. Juli blev SES-teamet auditeret af Karolina Lenartowicz (TE) og Gerhard Schuon (ATL) fra CPVO’s Quality Audit Service.

SES-afprøvningen af raps, quinoa, bederoer og korn med speciel fokus på rug blev auditeret, hvor TystofteFonden har bedt om en udvidelse af akkreditering. Fra et organisatorisk punkt blev Tystoftefondens uafhængighed specielt i forhold til bestyrelsens medlemmers indflydelse på afprøvningen undersøgt nøje.

(Klik på billedet og læs mere)

 

Årsresultater

Opdateres løbende – klik på billedet for at finde dokumenterne.