Rejsegilde – ny lade

Fredag den 26. juni fejrede vi rejsegilde på vores nye lade, der vil have 1200 m2 under tag plus et mindre udhæng til mellemlager.

Kerneplanter

Den danske kerneplantesamling af kartofler er flyttet til TystofteFonden

Statistik over arealer af

Statistik over arealer af vårsæd og markfrø til høst 2020

Beskrivende Sortsliste 2020

Beskrivende sortlister for hhv. landbrugsafgrøder og plænegræsser er udkommet og ligger tilgængelige her ved at trykke på billedet.

Forårsarbejdet i marken er afsluttet

Det er med stor tilfredshed at markarbejdet med anlæg af forsøgsparceller for afprøvning af vårsæd, roer, majs og bælgsæd er afsluttet planmæssigt ved udgangen af april.

Fra priser til gebyr

Siden den 18. marts er alle Tystoftes ydelser underlagt finansiering efter bekendtgørelse nr 205 af 15-3-2020. Denne ændring er aftalt mellem Miljø- og Fødevareministeriets departementschef og TystofteFondens formand.

Autoriseret markkontrol af avlspartier af kategorien forædlermateriale, præbasis og basis i 2020

Med andre ord, så fortsætter avlskontrollen i 2020 i forhold til certificering som de foregående år.

(Klik på billedet for at læse mere)

Fakturering certificering 2020

I juni 2019 har TystofteFondens bestyrelse indstillet til Landbrugsstyrelsen, at bekendtgørelse 1690/2016 ønskes ændret mht nedsættelse af det årlige gebyr for virksomhedsregistrering mod at alle certificeringspartier vil blive faktureret. Denne ændring var forventet til at skulle træde i kraft fra den 1-1-2020.
Landbrugsstyrelsen har nu orienteret os om, at bekendtgørelsen 1690/2016 ikke ændres og derfor fortsat vil være i funktion i 2020, og indtil der kommer et nyt lovgrundlag. Derfor fortsætter vi i 2020 med den nuværende gebyrstruktur, hvor årsgebyret svarer til 8 frie avlsanmeldelser og certificeringspartier.

(Klik på billedet for at læse mere)

SES akkreditering

SES akkreditering

Den 12. Juli blev SES-teamet auditeret af Karolina Lenartowicz (TE) og Gerhard Schuon (ATL) fra CPVO’s Quality Audit Service.

SES-afprøvningen af raps, quinoa, bederoer og korn med speciel fokus på rug blev auditeret, hvor TystofteFonden har bedt om en udvidelse af akkreditering. Fra et organisatorisk punkt blev Tystoftefondens uafhængighed specielt i forhold til bestyrelsens medlemmers indflydelse på afprøvningen undersøgt nøje.

(Klik på billedet og læs mere)

Anmeldelsesskemaer 2019

NB – nye anmeldelsesskemaer 2019

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse.

Som følge af EU-dom vedr. mutagenese-teknikker (GMO) er pkt. 11. i anmeldelsesskemaerne opdateret.

Klik på billedet for at finde dokumenterne.

Udvidelse af SES-entrustment med rug

Udvidelse af SES-entrustment med rug

TystofteFonden er blevet entrusted/akkrediteret til at gennemføre SES-afprøvning af sorter af vinterrug fra den 22. marts 2018. Dermed kan TystofteFonden nu også tilbyde SES-afprøvninger af vinterrug fra efterår 2018.

Tilmeldingsfrist er d. 30/8 og afprøvning afregnes til samme pris som andre sorter kr. 14.370/afprøvningsår eller ca. 1925 €.

Vi er stolte og glæder os til også at kunne tilbyde denne afprøvning, der supplerer SES-afprøvning med en art, der planteforædlingsmæssig er i en stærk udvikling.