Torsdag den 5. juli åbner TystofteFonden dørerne til besigtigelse af SES-, værdiafprøvning, kontroldyrkning samt fejring af TystofteFondens 3 års fødselsdag.

Foruden medlemmerne af Danske Sortsejere tillader vi os at invitere andre interessenter i fondens opstart og udvikling.

Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding

senest mandag den 2. juli kl. 12.00 på  info@tystofte.dk

(klik på billedet for yderligere information)

 

Nyt anmeldelsesskema som følge af Brexit

Nu er det nemmere at overføre sorter fra britisk sortsliste til dansk sortsliste.

I kan nu anmelde sorter til optagelse på dansk sortsliste, som p.t. kun står på britisk sortsliste eller EU’s fælles sortsliste, uden at der skal ske værdiafprøvning i DK.

Benyt nyt anmeldelsesskema (klik på billedet). Anmeldelsen skal være modtaget i TystofteFonden senest den 1. oktober 2020. Læs om ændringerne i sortslistebekendtgørelsen her.

 

Første spirer i vores nye drivhus

Så spirer de første planter frem i vores nye drivhus, der er blevet taget i brug den 28-2-2018. Drivhuset er en del af vores bygningsrenovering og afløser vores gamle drivhus, der blev etableret før 1990.

I de næste måneder producerer vi ca 40. 000 kimplanter af vinterraps, hvor kimbladene scannes og deres fænotypiske udtryk bidrager til at adskille 950 sorter af vinterraps samt vurderes deres ensartede udtryk.

 

Årsresultater

Opdateres løbende – klik på billedet for at finde dokumenterne.

ISTA akkreditering

TystofteFonden er den 17. oktober 2017 blevet ISTA akkrediteret mht. prøvetagning. Vores akkreditering fungerer som paraply for officielle og autoriserede prøvetagere i Danmark, og sikrer muligheden for udstedelse af ISTA certifikater, der er anerkendt som international standard i forbindelse med handel af frø og sædekorn.

TystofteFondens akkreditering erstatter Landbrugsstyrelsens akkreditering (klik på billedet og læs mere)

 

SES akkreditering

Den 12. Juli blev SES-teamet auditeret af Karolina Lenartowicz (TE) og Gerhard Schuon (ATL) fra CPVO’s Quality Audit Service.

SES-afprøvningen af raps, quinoa, bederoer og korn med speciel fokus på rug blev auditeret, hvor TystofteFonden har bedt om en udvidelse af akkreditering. Fra et organisatorisk punkt blev Tystoftefondens uafhængighed specielt i forhold til bestyrelsens medlemmers indflydelse på afprøvningen undersøgt nøje.

(Klik på billedet og læs mere)

 

Anmeldelsesskemaer 2018

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse. NB ændring i pkt. 12, samt ændring i mængde frø for afprøvning af markært, sukkerroer og foderbeder.

Klik på billedet for at finde dokumentet.