Fagudvalgsmøde

Fagudvalget for Sortsafprøvning har afholdt møde den 27-11-2018.

Indstillinger er sendt til høring med indsigelsesfrist den 14-12-2018.

Næste møde i FU er den 29-01-2019.

Nyt anmeldelsesskema som følge af Brexit

Muligheden for at overføre sorter fra britisk sortsliste til dansk sortsliste ophører som følge af en mulig hård Brexit. Læs hele informationen fra Landbrugsstyrelsen her.

NB – Dato for anmeldelse ændres til 31-12-2018. Ny bekendtgørelse træder i kraft pr. 01-01-2019 (læs hele bekendtgørelsen her).

Benyt nyt anmeldelsesskema (klik på billedet). Anmeldelsen skal være modtaget i TystofteFonden senest den 31-12-2018.

Årsresultater

Opdateres løbende – klik på billedet for at finde dokumenterne.

Udvidelse af SES-entrustment med rug

TystofteFonden er blevet entrusted/akkrediteret til at gennemføre SES-afprøvning af sorter af vinterrug fra den 22. marts 2018. Dermed kan TystofteFonden nu også tilbyde SES-afprøvninger af vinterrug fra efterår 2018.

Tilmeldingsfrist er d. 30/8 og afprøvning afregnes til samme pris som andre sorter kr. 14.370/afprøvningsår eller ca. 1925 €.

Vi er stolte og glæder os til også at kunne tilbyde denne afprøvning, der supplerer SES-afprøvning med en art, der planteforædlingsmæssig er i en stærk udvikling.

Anmeldelsesskemaer 2019

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse.

Klik på billedet for at finde dokumenterne.

SES akkreditering

Den 12. Juli blev SES-teamet auditeret af Karolina Lenartowicz (TE) og Gerhard Schuon (ATL) fra CPVO’s Quality Audit Service.

SES-afprøvningen af raps, quinoa, bederoer og korn med speciel fokus på rug blev auditeret, hvor TystofteFonden har bedt om en udvidelse af akkreditering. Fra et organisatorisk punkt blev Tystoftefondens uafhængighed specielt i forhold til bestyrelsens medlemmers indflydelse på afprøvningen undersøgt nøje.

(Klik på billedet og læs mere)