Sortsblandinger vintersæd 2023/2024

For sæsonen 2023/2024 er følgende sortsblandinger af vintersæd anmeldt til TystofteFonden og opfylder betingelserne. Alle blandinger, hvor der ikke står procenter ved siden af sortsnavne, indeholder det samme mængde af hver sort. Listen er ikke udtømmende og der kan være flere sortsblandinger der opfylder betingelserne:

BlandingsnummerArtSortsnavn 1Sortsnavn 2Sortsnavn 3 Sortsnavn 4
2037BygAlaskaCleopatraKWS Tardis 
2038BygBordeauxLG GlobetrotterNOS Contador 
2040BygBordeauxLG GlobetrotterOrcade
3066HvedeHeerupKviumRembrandt 
3069HvedeInformerPondusRGT Bairstow 
3071HvedeHeerupKviumRGT Stokes 
3072HvedeKWS DawsumPondusRGT Bairstow 
3077HvedeKubikPondusSY Revolution 
3078HvedeKubik (25%)Pondus (50%)WPB Ennis (25%) 
3079HvedeInformer (25%)Pondus (50%)RGT Saki (25%) 
3080HvedeHeerupMasculaRGT Stokes 
3081HvedeBrightLG InitialKWS Extase 
3082HvedeGuinnessHeerupRGT Stokes 
3083HvedeHeerupKviumMascula RGT Stokes
3084HvedeHeerupKviumMascula 
3085HvedeRGT BairstowSU FieteSY Volley 
3086HvedePondusSU FieteSY Volley 
3087HvedeGrahamPondusSU FieteSY Volley
3088HvedeLG SkyscraperRGT BairstowSU FieteSY Volley
4025RugDukato (10%)SU Thor (90%)  
4026RugDukato (10%)SU Arvalus (90%)  

Betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger

De angivne sortsblandinger er godkendt på baggrund af følgende kriterier:

  • De anvendte sorter i en blanding skal hver især have et forholdstal for kerneudbytte på mindst 95 i gennemsnit af de seneste 5 års landsundersøgelser. For nye sorter med færre forsøgsår skal det gennemsnitlige forholdstal være 97.
  • Der må højst være fem dages forskel i modningstidspunkt for de anvendte sorter.
  • Der må højst være 15 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vårsæd.
  • Der må højst være 20 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vintersæd.
  • Der må max. være følgende værdi for sygdomstryk:
SortsgruppeMeldugGulrustBygrustBrunrustSkoldpletSeptoria
Vinterbyg22,4 10,5 11,7 
Vinterhvede2,91,4 15,2 8,1


Efter Landbrugsstyrelsens bekendtgørelse om sædekorn nr. 314 af 24. marts 2023, er betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger af vintersæd som følger:

  • De partier, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal være certificeret.
  • Prøvetageren skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen.
  • Blandingspartiet, mærkes og forsegles af prøvetageren. Der er ingen vægtgrænse på blandingspartiet.
  • Blandingspartiet skal mærkes med EU-mærkeseddel til sortsblandinger af sædekorn, formular 88c, eller med en på sækken fortrykt mærkeseddel, der er godkendt. Mærkningen skal indeholde blandingens nummer og navne på de enkelte sorter, der indgår i blandingen. Såfremt der ikke er plads til både blandingens nummer og de enkelte sorter på selve mærkesedlen, kan de enkelte sorter trykkes på modsatte side af sækken.
  • Sortsblandingerne skal fremgå af bilag 11 i bekendtgørelse om sædekorn, før de må markedsføres og handles.

Lovstof: Bekendtgørelser og vejledning

Erstatningsordningen for sædekorn kan ses her

Kontakt TystofteFonden her