Certificering af frø og sædekorn blev pr. 1 januar 2017 flyttet til TystofteFonden

Landbrugsstyrelsen uddelegerede dermed myndighedsansvaret for certificering af frø og sædekorn til TystofteFonden.

Certificeringsafdelingen har ansvaret for at certificere frø og sædekorn samt godkende grønsagsfrø i henhold til gældende lovgivning og udføre de kontroller, der går forud:

  • Avlskontrol
  • Kontroldyrkning
  • Prøvetagning

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med TystofteFondens varetagelse af certificeringsopgaverne og håndterer eventuelle klager relateret til certificering.

Henvendelse om certificering skal således rettes til certificeringsafdelingen, enten på mail eller telefon +45 50 80 84 50