Markkontrollørkursus under COVID-19-pandemien

Den igangværende COVID-19-pandemi har medført, at møde for erfarne markkontrollører samt kursus for nye markkontrollører hhv. d.5. og 6. maj ikke kan gennemføres, som det oprindeligt var planlagt. Vi ønsker dog hverken at gå på kompromis med autoriseringen af nye kontrollører eller efteruddannelse af erfarne markkontrollører, da mange formentligt skal syne marker allerede i år. Derfor udbydes begge dele i år som virtuelt møde/kursus via konference-softwaren zoom.

Møde for erfarne markkontrollører afholdes tirsdag d. 5. maj 2020 kl.12:30 – 16:00. Pris for deltagelse er kr. 750,- ex. moms.

Kursus for nye markkontrollører afholdes onsdag d. 6. maj 2020 kl.08:30 – 17:00. Pris for deltagelse er kr. 3.410,- ex. moms.

Tilmelding sendes til certificering@tystofte.dk senest d. 24. april 2020. For detaljerede informationer samt tilmeldingsblanket se nedenstående links.

Invitation

Guide til deltagelse

Bilag 1 – tilmelding nye kontrollører

Bilag 2 – tilmelding erfarne kontrollører

Dem som allerede har tilmeldt sig det oprindelige møde/kursus vil automatisk være tilmeldt det virtuelle møde/kursus. Ønsker man at afmelde sig dette, skal afbuddet sendes til certificering@tystofte.dk. Ved afbud efter d. 1. maj 2020 refunderes deltagergebyret ikke.

Der vil i år blive afholdt et yderligere møde for erfarne markkontrollører i efteråret. Mødet vil blive afholdt tirsdag d. 22. september 2020 i TystofteFondens egne lokaler. Nærmere information vil blive udsendt senere på året.

Vi gør opmærksom på, at opretholdelse af autorisation som markkontrollør kræver deltagelse i TystofteFondens årlige møde mindst hver 5. år.