Bundessortenamt – Sortsafprøvningen i Tyskland

CPVO – Den Europæiske Sortsmyndighed

European Commision – Plant variety database

Jordbruksverket – Sortsafprøvning i Sverige

Landbrugsstyrelsen – The Danish Agricultural Agency

Raad voor plantenrassen – Sortsafprøvningen i Holland

SEGES – Dansk Landbrugsrådgivning

Scandinavian Turfgrass Testing – VCU testing of turfgrass between Denmark, Finland, Sweden and Norway

UPOV – Den Internationale Union for Plantenyhedsbeskyttelse – Læs mere om unionens arbejde med plantenyhedsbeskyttelse