Frølaboratorier

Autoriserede frølaboratorier

Både uafhængige laboratorier og laboratorier tilknyttet en frøvirksomhed kan søge om autorisation. Et autoriseret laboratorium kan udføre analyser af frø og korn med henblik på EU- og OECD-certificering.

For at blive autoriseret skal du indsende en ansøgningsblanket til TystofteFonden. Kravene for at blive autoriseret, er beskrevet i Bekendtgørelserne om markfrø, sædekorn, grønsagsfrø samt i Vejledning om autoriserede frølaboratorier. Autorisationsordningen er brugerbetalt.

Følgende danske laboratorier er autoriserede af Landbrugsstyrelsen til at udføre frøanalyser. Klik på laboratoriets navn for at se en oversigt over, hvad det enkelte laboratoriums autorisation omfatter.