Frølaboratorier

Autoriserede frølaboratorier

Både uafhængige laboratorier og laboratorier tilknyttet en frøvirksomhed kan søge om autorisation. Et autoriseret laboratorium kan udføre analyser af frø og korn med henblik på EU- og OECD-certificering.

For at blive autoriseret skal du indsende en ansøgningsblanket til TystofteFonden. Kravene for at blive autoriseret, er beskrevet i Bekendtgørelserne om markfrø, sædekorn, grønsagsfrø samt i Virksomhedsvejledningen. Autorisationsordningen er brugerbetalt.

Følgende danske laboratorier er autoriserede af Landbrugsstyrelsen til at udføre frøanalyser. Klik på laboratoriets navn for at se en oversigt over, hvad det enkelte laboratoriums autorisation omfatter.