Instruks i prøvetagning af frø

Instruksen er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende regler vedtaget af ISTA, og uddybet i “Handbook on seed sampling”. Prøvetagere er forpligtet til at gøre sig bekendt med gældende regler på området, samt følge anvisninger fra TystofteFonden i forbindelse med prøvetagning.

Instruks i prøvetagning af frø