Anmeldelser

Procedure for ansøgning om tilføjelse til den Officielle Sortsliste i Danmark:
Udfyldt underskrevet ansøgningsskema samt teknisk spørgeskema sendes på mail til:

Udsæd sendes til TystofteFonden, Teglværksvej 10, 4230 Skælskør.

Deadline for modtagelse af hhv. anmeldelser samt udsæd findes i tidsfrist og mængder.

Ansøgere, der har bopæl i udlandet kan sende ansøgninger gennem en repræsentant med bopæl i Danmark. Repræsentanten kan være en person, en virksomhed eller et patent bureau.

Hvis ansøgningen indgives gennem en repræsentant, vil al korrespondance samt fakturering ske gennem denne. Dette gælder også for tekniske oplysninger vedrørende undersøgelsen af sorten.

Lovgrundlag
Tidsfrist og mængder
Anmeldelsesskemaer
Tekniske spørgeskemaer – TQ
Betalingsbetingelser prisliste