Anmeldelser

Anmeldelsesskemaer og tekniske spørgeskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste.

Procedure for ansøgning om tilføjelse til den Officielle Sortsliste i Danmark

Kun de originale skemaer sammen med Teknisk Questionnaire kan bruges til ansøgninger, der skal sendes via e-mail til: info@tystofte.dk

Ansøgere, der har bopæl i udlandet kan sende ansøgninger gennem en repræsentant med bopæl i Danmark. Repræsentanten kan være en person, en virksomhed eller et patent bureau.

Ansøgningen skal underskrives af anmelder.

Hvis ansøgningen indgives gennem en repræsentant, vil al korrespondance samt fakturering ske gennem denne. Dette gælder også for tekniske oplysninger vedrørende undersøgelsen af sorten.