Markkontrol

NYHED: Den autoriserede avlskontrol af præbasis- og basisfrø af landbrugsplanter fortsætter i 2020

EU-Kommissionen barsler med en ny forsøgsordning med autoriseret avlskontrol, som vil få virkning allerede i indeværende avlssæson. Der tilbydes derfor ikke mulighed for officiel avlskontrol af præbasis- og basisfrø af landbrugsplanter i avlssæsonen 2020.

Dermed er det virksomhedernes ansvar at sørge for autoriseret avlskontrol af alle kategorier og arter af landbrugsplanter. TystofteFonden vil forestå stikprøvevis efterkontrol af arealer besigtiget af autoriserede avlskontrollører ud fra en konkret risikovurdering.

Autoriserede markkontrollører skal besigtige alle arealer udlagt til fremavl af frø og korn. De kontrollerer bl.a. for forekomst af andre sorter, arter, ukrudt og afstandsisolering til pollenkilder.
TystofteFonden udfører mindst 5 % officiel efterkontrol af de arealer, der er besigtiget af autoriserede kontrollører. Formålet er, at sikre at den autoriserede besigtigelse udføres efter reglerne.

De besigtigede arealer skal indberettes elektronisk her.

Læs mere om markkontrol her

Se instrukser til markkontrollører her