Avlskontrol

Fremavlsvirksomheder har ansvaret for, at sørge for autoriseret avlskontrol af alle kategorier og arter af landbrugsplanter.

Autoriserede avlskontrollører skal besigtige alle arealer udlagt til fremavl af markfrø og sædekorn. De kontrollerer bl.a. for forekomst af andre sorter, arter, ukrudt og afstandsisolering til pollenkilder.
TystofteFonden foretager officiel stikprøvevis efterkontrol af arealer besigtiget af autoriserede avlskontrollører ud fra en konkret risikovurdering. Formålet er, at sikre at den autoriserede besigtigelse udføres efter reglerne.

Efterkontrollen udføres af officielle avlskontrollører, der er tilknyttet TystofteFonden

Besigtigelse af fremavlsarealer skal indberettes elektronisk her.

Se instruks til avlskontrollører her