Markkontrol

Autoriserede markkontrollører skal besigtige alle arealer udlagt til fremavl af frø og korn. De kontrollerer bl.a. for forekomst af andre sorter, arter, ukrudt og afstandsisolering til pollenkilder.
TystofteFonden udfører mindst 5 % officiel efterkontrol af de arealer, der er besigtiget af autoriserede kontrollører. Formålet er, at sikre at den autoriserede besigtigelse udføres efter reglerne.

De besigtigede arealer skal indberettes elektronisk her.

Læs mere om markkontrol her

Se instrukser til markkontrollører her