ISTA

TystofteFonden er nu ISTA akkrediteret

I oktober 2017 blev TystofteFonden ISTA akkrediteret til manuel prøvetagning med nummer DK11. Denne akkreditering afløser Landbrugsstyrelsens ISTA akkreditering, hvilket betyder at der nu på relevante dokumenter skal anføres DK11 i stedet for DK01. Akkrediteringen gælder udelukkende for manuelle prøver og altså ikke for prøver udtaget med automatisk prøvetager. Derfor skal prøver, der skal udstedes ISTA bevis på, altid udtages manuelt.

ISTA bestemmelser