ISTA

TystofteFonden er ISTA akkrediteret

I oktober 2017 blev TystofteFonden ISTA akkrediteret til manuel prøvetagning med nummer DK11. Denne akkreditering afløser Landbrugsstyrelsens ISTA akkreditering, hvilket betyder at der nu på relevante dokumenter skal anføres DK11 i stedet for DK01. Akkrediteringen gælder udelukkende for manuelle prøver og altså ikke for prøver udtaget med automatisk prøvetager. Derfor skal prøver, der skal udstedes ISTA-bevis på, altid udtages manuelt.

ISTA bestemmelser

Protokol for Godkendelse af Automatiske prøvetagningsanlæg