ISTA

TystofteFonden er ISTA akkrediteret

I oktober 2017 blev TystofteFonden ISTA akkrediteret til manuel prøvetagning med nummer DK11. Denne akkreditering afløser Landbrugsstyrelsens ISTA akkreditering, hvilket betyder at der nu på relevante dokumenter skal anføres DK11 i stedet for DK01. Akkrediteringen gælder udelukkende for manuelle prøver og altså ikke for prøver udtaget med automatisk prøvetager. Derfor skal prøver, der skal udstedes ISTA-bevis på, altid udtages manuelt.

Fornyet ISTA-akkreditering 2020
I september 2020 afholdt ISTA (International Seed Testing Association) audit hos TystofteFonden, med henblik på fornyelse af akkreditering opnået i 2017. I februar 2021 er akkrediteringen godkendt, hvilket betyder at virksomheder der ikke har egen akkreditering, vil være dækket af TystofteFonden’s akkreditering under DK11.

ISTA bestemmelser

Protokol for Godkendelse af Automatiske prøvetagningsanlæg