Tidsfrister og mængder

Mængde, tidspunkt og sted for indsendelse af plantemateriale til afprøvning.

Hvis du vil være sikker på, at din anmeldelse medtages i den næstkommende afprøvningsperiode, skal du sende anmeldelsen med tilhørende teknisk spørgeskema senest på den for hver art og afprøvningstype angivne frist. Hvis fristen for anmeldelse eller indsendelse af frø falder på en fre-, lør- eller søndag forlænges fristen til og med førstkommende hverdag.

Frist for afmelding af sorter på Dansk Sortsliste er den 15. marts indeværende år.

Bemærk at fristerne for afmelding af yderligere afprøvning er de samme som anmeldelsesfristerne.

Anmeldelsestidspunkter og indsendelse af plantemateriale – Closing Dates For Application And Submission Of Plant Material – UPDATED 22-03-2023