Tidsfrister og mængder

Mængde, tidspunkt og sted for indsendelse af plantemateriale til afprøvning.

Frist for afmelding af sorter på Dansk Sortsliste er den 15. marts indeværende år.

Bemærk at fristerne for afmelding af yderligere afprøvning er de samme som anmeldelsesfristerne.

Anmeldelsestidspunkter og indsendelse af plantemateriale – Closing Dates For Application And Submission Of Plant Material – UPDATED 03-01-2023