Statistikker

TystofteFonden udarbejder i løbet af året diverse statistikker, som vil blive offentliggjort her og annonceret via nyhedsmail. Statistikkerne har til formål at sikre en relevant og rettidig information til producenter af frø og sædekorn.

Statistikker fra tidligere år kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under faglige meddelelser.