Automatiseret frøanalyse

Autoriserede frøanalyselaboratorier kan ansøge om at benytte sig af udstyr til automatiseret frøanalyse i forbindelse med EU-certificering. Frøanalysemaskiner skal godkendes på enhedsniveau inden ibrugtagning, og der stilles samtidig krav om løbende kontrol af udstyret. I første omgang åbnes der for muligheden for at benytte sig af maskinel renhedsanalyse og antalsbestemmelse. Læs mere om betingelserne for godkendelse og brugen af denne type maskine her.

Foto: Videometer A/S