Autoriserede prøvetagere

Både personer der er uafhængige, eller ansat af en virksomhed, kan søge om autorisation som prøvetager. En autoriseret prøvetager kan prøvetage partier af frø og korn med henblik på EU- og OECD-certificering.

For at blive autoriseret skal der indsendes en ansøgningsblanket til TystofteFonden. Kravene for at blive autoriseret, er beskrevet i Bekendtgørelserne om markfrø, sædekorn og grøntsagsfrø. Autorisationsordningen er brugerbetalt.