Arbejdsgruppemøde for Certificering

Næste møde i Arbejdsgruppen for Certificering afholdes den 27. april 2022 hos TystofteFonden.

Referater fra tidligere møder kan findes her