Arbejdsgruppemøde for Certificering

TystofteFonden inviterer hermed til møde i Arbejdsgruppen for Certificering, hvor alle med interesse for certificering er velkomne til at deltage i mødet. Mødet bliver i år holdt d. 13. oktober 2021 hos Nordic Seed i Odder kl. 9:30 til 12:00 med efterfølgende frokost.
Deltagelse kræver tilmelding som kan ske ved at sende en mail til Frøcertificering senest d. 1. oktober 2021. Forslag til emner modtages meget gerne, og skal ligeledes indsendes på ovenstående mail senest 1. oktober.

Referater fra tidligere møder kan findes her