Arbejdsgruppemøde for Certificering

Næste møde i Arbejdsgruppen for Certificering afholdes den 27. oktober 2022 hos Danish Agro i Galten. Mere information sendes ud via newsletter.

Referater fra tidligere møder kan findes her