Arbejdsgruppemøde for Certificering

Næste møde i Arbejdsgruppen for Certificering, afholdes d. 9. november 2023, hvor Landbrugsstyrelsen i Augustenborg lægger lokaler til. Invitation udsendes i starten af oktober.

Referat fra mødet d. 30. marts, kan du læse her.

Kvalitets brainstorm fra arbejdsgruppemødet 30. marts.

Referater fra tidligere møder kan findes her