TystofteFonden varetager faktisk forvaltningsvirksomhed vedr sortslisteoptagelse og certificering af frø og sædekorn. Forvaltningsvirksomheden gennemføres under en delegation af Landbrugs- og Miljøministeriet og ”faktisk forvaltningsvirksomhed” omfatter de forudgående tekniske undersøgelser samt afgørelsen mht godkendelse hhv afvisning.
De tekniske undersøgelser er som følgende

  • Lovbestemt værdiafprøvning, gennemføres som en integreret del af sorternes prøvedyrkning i Danmark sammen med Landsforsøgene hhv Nordic Beet Research.
  • Afprøvning af sorternes Selvstændighed, Ensartethed og Stabilitet (SES-afprøvning)
  • Certificeringskoordinering mht anmeldelse, markinspektion, prøvetagning samt laboratorieanalyser af de enkelte opformeringspartier

TystofteFondens SES-afprøvningen er CPVO akkrediteret og prøvetagning, der anvendes i forbindelse med certificeringen, er ISTA akkrediteret mht den officielle som den autoriserede prøvetagning.

Mission – vejen for nye sorter og udsæd
TystofteFonden vil gennem en effektiv koordinering og gennemførelse af den danske lovbestemte sortsafprøvning markere sig nationalt og internationalt som et miljø, der kan og vil gennemføre værdi- og SES-afprøvning på et højt niveau. Desuden koordinerer TystofteFonden certificeringsprocessen af opformeringsmateriale i den danske netværksmodel. Dermed bidrager TystofteFonden til nye, bedre og klart identificerbare sorter med opformeringsmateriale af høj kvalitet til dansk landbrug samt eksport – eller TystofteFonden er vejen for nye
sorter og udsæd.

Vision:
Gennem værdiafprøvningen vil TystofteFonden udfordre og udvikle planteforædlingen af landbrugsplanter. SES-afprøvningen beskriver sorternes identitet, der sammen med certificeringen sikrer høj kvalitet i opformeringsmaterialet.

Værdier

  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Faglighed
  • Åbenhed
  • Præcision

Overordnet strategi