Mission, vision og værdier

Mission
TystofteFonden vil gennem en effektiv koordinering og gennemførelse af den danske lovbestemte sortsafprøvning markere sig nationalt og internationalt som et miljø, der kan og vil gennemføre værdi- og SES-afprøvning på et højt niveau.

Vision
Gennem værdiafprøvningen vil TystofteFonden identificere det forædlingsmæssige fremskridt i jordbrugsproduktionen. TystofteFonden vil være det førende miljø mht. sortsafprøvning i Skandinavien og Baltikum.

Værdier

  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Faglighed
  • Åbenhed
Overordnet strategi