Mission
TystofteFonden vil gennem en effektiv koordinering og gennemførelse af den danske lovbestemte sortsafprøvning markere sig nationalt og internationalt som et miljø, der kan og vil gennemføre værdi- og SES-afprøvning på et højt niveau.

Vision
Gennem værdiafprøvningen vil TystofteFonden identificere det forædlingsmæssige fremskridt i jordbrugsproduktionen. TystofteFonden vil være det førende miljø mht. sortsafprøvning i Skandinavien og Baltikum.

Værdier

  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Faglighed
  • Åbenhed

 Overordnet strategi