Betalingsbetingelser (Prisliste og information om betalingsmuligheder)

Opkrævning af de tekniske afprøvninger (værdi-, SES-afprøvning samt kontroldyrkning) vil finde sted med 50% betaling i marts hhv oktober.

Frist for afmelding af sorter på Dansk Sortsliste er den 15. marts indeværende år.

Prisliste 2020 – Pricelist 2020
Prisliste 2019 – Pricelist 2019
Prisliste 2018 – Pricelist 2018
Prisliste 2017 – Pricelist 2017
Prisliste-2016- Pricelist-2016
Prisliste 2015 – Pricelist 2015