Instruks

Instruks for avlskontrollører er udarbejdet på grundlag af gældende bekendtgørelser om markfrø og sædekorn.

Instruksen gælder for besigtigelse af avlsarealer, for både autoriserede avlskontrollører og officielle efterkontrollører.

Der udkommer en ny instruks hvert år, det er avlskontrollørens pligt at holde sig opdateret med evt. ændringer.

Ændringer i forhold til forrige versioner af instruksen, er beskrevet bagerst i instruksens bilag 3.

Instruks for avlskontrollører af markfrø og sædekorn

Link til bekendtgørelser

Håndbog om Flyvehavre