Instruks

Instruks for avlskontrollører er udarbejdet på grundlag af gældende bekendtgørelser om markfrø og sædekorn. Instruksen gælder for besigtigelse af avlsarealer, for både autoriserede avlskontrollører og officielle efterkontrollører.

Ændringer i forhold til forrige versioner af instruksen, er beskrevet bagerst i instruksens bilag 3.

Instruks for avlskontrollører af markfrø og sædekorn

Link til bekendtgørelser

Håndbog om Flyvehavre