Instrukser

Instruks for markkontrollører er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelser nr. 1709 om markfrø og nr. 1710 om sædekorn. Instruksen gælder for besigtigelse af arealer med avl af markfrø og sædekorn, samt for både autoriserede kontrollører og efterkontrollører.

Instruksen er baseret på tidligere instruks udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2016.

Instruks for markkontrollører af markfrø og sædekorn 2017