Instruks

Instruks for markkontrollører er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelser nr. 1393 om markfrø og nr. 1394 om sædekorn. Instruksen gælder for besigtigelse af arealer med avl af markfrø og sædekorn, samt for både autoriserede kontrollører og efterkontrollører.

Instruksen er baseret på tidligere instruks udarbejdet af TystofteFonden i 2017.

Instruks for Markkontrollører af Frø & Sædekorn 2019