Instruks

Instruks for markkontrollører er udarbejdet på grundlag af gældende bekendtgørelser om markfrø sædekorn. Instruksen gælder for besigtigelse af arealer med avl af markfrø og sædekorn, for både autoriserede kontrollører og efterkontrollører.

Link til bekendtgørelser

Ændringer i forhold til forrige versioner er beskrevet bagerst i instruksens bilag 3.

Instruks for Markkontrollører af Frø & Sædekorn 2022

Håndbog om Flyvehavre