Instruks

Instruks for markkontrollører er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelser nr. 1365 om markfrø og nr. 1366 om sædekorn. Instruksen gælder for besigtigelse af arealer med avl af markfrø og sædekorn, for både autoriserede kontrollører og efterkontrollører.

Ændringer i forhold til forrige versioner er beskrevet bagerst i instruksens bilag 3.

Instruks for Markkontrollører af Frø & Sædekorn 2020