Anmeldelsesskemaer

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse.

Sendes til info[AT]tystofte.dk.

Der kan nu anmeldes sorter til optagelse på dansk sortsliste, som p.t. kun står på britisk sortsliste og EU’s fælles sortsliste, uden at der skal ske værdiafprøvning i Danmark.

Nyt anmeldelsesskema skal være modtaget i TystofteFonden senesnt den 1. oktober 2020.

Læs ændringen i sortslistebekendtgørelsen her.

 

Anmeldelse til sortslisteoptagelse - National Listing Application form 06.2016
Brexit - anmeldelse til sortslisteoptagelse - Brexit National Listing Application Form 04.2018
Anmeldelse til plantenyhedsbeskyttelse - Application for Plant Breeders Rights - 06.2016
Anmeldelse om sortslisteoptagelse af bevaringssorter
Anmeldelse af yderligere vedligeholder til sortslisteoptagelse