Sortsblandinger

Certificerede partier af forskellige sorter af samme art, må efter TystofteFondens godkendelse, blandes og handles som sortsblandinger.

En blanding kan godkendes, hvis videnskabelige eller tekniske erfaringer har godtgjort, at blandingen er særligt egnet til at begrænse udbredelsen af visse skadegørere. Ved sammensætning af en blanding tages der også hensyn til sorternes dyrkningsegenskaber.

Blandinger skal opfylde fastsatte kriterier i bekendtgørelsen om sædekorn, for at blive godkendt.

Ansøgninger om godkendelse af sortsblandinger skal indgives til TystofteFonden senest den 20. april for blandinger af vintersæd og senest den 20. oktober for blandinger af vårsæd. Virksomheder kan i særligt, begrundede tilfælde få dispensation fra ansøgningsfristen. Blandinger må kun handles i den sæson, de er godkendt til.