Thor Gunnar Kofoed, formand

Thor Gunnar Kofoed, formand

Kontakt: Tlf.: 23492969

F. 1959

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden pr. 01-12-2014. Udpeget af Landbrug og Fødevarer – jf.  TystofteFondens vedtægter

Særlige kompetencer:

  • Landmand og frøavler

Øvrige tillidshverv:

  • Viceformand i Landbrug og Fødevarer, Formand L&F Frøsektionen, Frøafgiftsfonden, Brancheudvalget for Frø, COPA WP SEED, ESGG. Bestyrelsesmedlem L&F Virksomhedsbestyrelsen, Planteproduktion, Planteforum og andre arbejds- og styregrupper ang. frø

Kim Bonde Petersen, næstformand

Kim Bonde Petersen, næstformand

Kontakt: kbpe@nordicseed.com / Tlf. 88 87 51 01/21 20 93 92

F. 1959. Direktør i Nordic Seed A/S

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden pr. 01-12-2014. Udpeget af Sammenslutningen af Danske Sortsejere – jf.  TystofteFondens vedtægter

Særlige kompetencer:

  • Direktør for Nordic Seed, Nordic Seed International, ledelse, sortsudvikling og markedsføring af opformerings material

Øvrige tillidshverv:

  •  Bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Danske Sortsejere og Erstatningsfonden for Sædekorn

Lise Nistrup Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Lise Nistrup Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Kontakt: lisen.jorgensen@agro.au.dk

Tlf.: 58 18 62 10/22 28 33 52

F. 1956. Seniorforsker ved Aarhus Universitet

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden pr. 01-03-2016. Supplering af bestyrelsen jævnfør TystofteFondens vedtægter

Særlige kompetencer:

  • Seniorforsker inden for “disease management”

Øvrige tillidshverv:

  • Bestyrelsesmedlem i Pajbjergfonden

Anders Mondrup, bestyrelsesmedlem

Anders Mondrup, bestyrelsesmedlem

Kontakt: am@dlf.dk / Tlf.: 46 33 03 42 / 29 27 33 42

F. 1955. Head of Field Production i DLF Seeds A/S

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden pr. 01-12-2014. Udpeget af Dansk Frø (tidligere Dansk Frøhandlerforening) – jf.  TystofteFondens vedtægter

Øvrige tillidshverv:

  • Brancheudvalget for frø, Frøafgiftsfonden, Planteforædlingsfonden, Erstatningsfonden for markfrø

Birger Eriksen, bestyrelsesmedlem

Birger Eriksen, bestyrelsesmedlem

Kontakt: bee@sejet.dk / Tlf.: 76 27 52 04/40 18 65 55

F. 1960. Direktør i Sejet Planteforædling

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden pr. 01-12-2014. Udpeget af Sammenslutningen af Danske Sortsejere – jf.  TystofteFondens vedtægter

Særlige kompetencer:

  • Stort branche kendskab

Øvrige tillidshverv:

  • Formand for Sammenslutningenaf Dansk Sortsejere. Medlem af Advisory Board i flere danske forskningsprojekter

Gert Hansen Juhl, medarbejderrepræsentant

Gert Hansen Juhl, medarbejderrepræsentant

Kontakt: ghj@tystofte.dk / Tlf.: 81 71 84 04

F. 1965. Forsøgsmedarbejder i Tystoftefonden

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden pr. 01-04-2019 som medarbejderrepræsentant jf. TystofteFondens vedtægter.