Thor Gunnar Kofoed, formand

Thor Gunnar Kofoed, formand

Født: 1959

Kontakt:

 • 45 2349 2969
 • tgk@lf.dk

Udnævnt til Tystoftefondens bestyrelse den 1. december 2014 af Landbrug og Fødevarer iht fondens vedtægter

Kompetencer:

 • Landmand og frøavler

Tillidshverv:

 • Næstformand Landbrug og Fødevarer,
 • Brancheudvalg for Frø,
 • COPA WP SEED,
 • European Seed Growers Group (ESGG)

Kim Bonde Petersen, næstformand

Kim Bonde Petersen, næstformand

Født: 1959.

Kontakt:

 • kbpe@nordicseed.com
 • +45 8887 5101
 • +45 2120 9392

Udnævnt til TystofteFondens bestyrelse af Danske Sortsejere den 1. december 2014 iht fondens vedtægter

Kompetencer:

 • Direktør i Nordic Seed A/S
 • Ledelse
 • Sortsudvikling i korn
 • Markedsføring af opformeringsmateriale

Tillidshverv:

 •  Bestyrelsesmedlem i Danske Sortsejere
 • Formand for Erstatningsfonden for Sædekorn
 • Medlem af Udvalg for Plantesorter og Udsæd

Lise Nistrup Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Lise Nistrup Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Født: 1956

Kontakt:

 • lisen.jorgensen@agro.au.dk
 • +45 5818 6210
 • +45 2228 3352

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden den 1. marts 2016, som supplering af bestyrelsen jævnfør TystofteFondens vedtægter

Kompetencer:

 • Seniorforsker ved Aarhus Universitet
 • Disease management

Øvrige tillidshverv:

 • Bestyrelsesmedlem i Pajbjergfonden

Anders Mondrup, bestyrelsesmedlem

Anders Mondrup, bestyrelsesmedlem

Født: 1955

Kontakt:

 • am@dlf.dk
 • +45 4633 0342
 • +45 2927 3342

Udnævnt til TystofteFondens bestyrelse den 1. december 2014 af Dansk Frø iht fondens vedtægter

Kompetencer:

 • Avlsdirektør i DLF Seeds A/S

Tillidshverv:

 • Brancheudvalget for Frø
 • Frøafgiftsfonden
 • Planteforædlingsfonden

Birger Eriksen, bestyrelsesmedlem

Birger Eriksen, bestyrelsesmedlem

Født: 1960

Kontakt:

 • bee@sejet.dk
 • +45 7627 5204
 • +45 4018 6555

Udnævnt til TystofteFondens bestyrelse den 1. december 2014 af Danske Sortsejere iht TystofteFondens vedtægter

Kompetencer:

 • Direktør i Sejet Planteforædling
 • Ledelse
 • Sortsudvikling i korn
 • Markedsføring af opformeringsmateriale

Tillidshverv:

 • Formand for Dansk Sortsejere.
 • Medlem af Landbrugsstyrelsens “Udvalg for Plantesorter og Udsæd”
 • Medlem af Advisory Board i flere danske forskningsprojekter

Gert Hansen Juhl, medarbejderrepræsentant

Gert Hansen Juhl, medarbejderrepræsentant

Født: 1965

Kontakt:

 • ghj@tystofte.dk
 • +45 8171 8404

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden pr. 01. april 2019 som medarbejderrepræsentant jf. TystofteFondens vedtægter.

Kompetencer

 • Medarbejderrepræsentant
 • Forsøgsarbejde