Thor Gunnar Kofoed, formand

Thor Gunnar Kofoed, formand

Født: 1959

Kontakt:

 • 45 2349 2969

Udnævnt til Tystoftefondens bestyrelse den 1. december 2014 af Landbrug og Fødevarer iht fondens vedtægter. Genudpeget 2022.

Kompetencer:

 • Landmand og frøavler

Tillidshverv:

 • Næstformand Landbrug og Fødevarer,
 • Brancheudvalg for Frø,
 • COPA WP SEED

Kim Bonde Petersen, næstformand

Kim Bonde Petersen, næstformand

Født: 1959.

Kontakt:

 • +45 8887 5101
 • +45 2120 9392

Udnævnt til TystofteFondens bestyrelse af Danske Sortsejere den 1. december 2014 iht fondens vedtægter. Genudpeget 2022.

Kompetencer:

 • Direktør i Nordic Seed A/S
 • Ledelse
 • Sortsudvikling i korn
 • Markedsføring af opformeringsmateriale

Tillidshverv:

 • Bestyrelsesmedlem i Danske Sortsejere
 • Medlem af Landbrugsstyrelsens Frøudvalg

Lise Nistrup Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Lise Nistrup Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Født: 1956

Kontakt:

 • +45 5818 6210
 • +45 2228 3352

Medlem TystofteFondend bestyrelsen siden den 1. marts 2016, supplerende til bestyrelsen jævnfør TystofteFondens vedtægter

Kompetencer:

 • Seniorforsker Aarhus Universitet
 • Sygdomsudvikling og håndtering i korn

Yderligere tillidshverv:

 • Medlem af Pajbjergfonden

Klaus K. Nielsen, bestyrelsesmedlem

Klaus K. Nielsen, bestyrelsesmedlem

Født: 1961

Kontakt:

 • +45 2040 2082

Udnævnt til TystofteFondens bestyrelse den 1. november 2021 af Dansk Frø iht fondens vedtægter

Kompetencer:

 • Director of Corporate External Affairs DLF Seeds A/S
 • Ledelse
 • Forskning og udvikling af nye sorter af græsmarksplanter og kløver

Tillidshverv:

 • Hovedbestyrelsen Landbrug og Fødevarer
 • Brancheudvalget for Frø
 • Frøafgiftsfonden
 • ISF og Euroseed
 • Advisory Board i flere danske forskningsprojekter

Birger Eriksen, bestyrelsesmedlem

Birger Eriksen, bestyrelsesmedlem

Født: 1960

Kontakt:

 • +45 7627 5204
 • +45 4018 6555

Udnævnt til TystofteFondens bestyrelse den 1. december 2014 af Danske Sortsejere iht TystofteFondens vedtægter. Genudpeget 2022.

Kompetencer:

 • Direktør i Sejet Planteforædling
 • Ledelse
 • Sortsudvikling i korn
 • Markedsføring af opformeringsmateriale

Tillidshverv:

 • Formand for Dansk Sortsejere.
 • Medlem af Landbrugsstyrelsens “Frøudvalg”
 • Euroseed: formand for korn og bælgsædsgruppen og medlem af bestyrelsen
 • Medlem af Advisory Board i flere danske forskningsprojekter

Gert Hansen Juhl, medarbejderrepræsentant

Gert Hansen Juhl, medarbejderrepræsentant

Født: 1965

Kontakt:

+45 8171 8404

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden pr. 01. april 2019 som medarbejderrepræsentant jf. TystofteFondens vedtægter. Genudpeget 2023.

Kompetencer

 • Medarbejderrepræsentant
 • Forsøgsarbejde