Sortsblandinger vintersæd 2022/2023

For sæsonen 2022/2023 er følgende sortsblandinger af vintersæd anmeldt til TystofteFonden og opfylder betingelserne. Listen er ikke udtømmende og der kan være flere sortsblandinger der opfylder betingelserne:

BlandingsnummerArtSortsnavn 1Sortsnavn 2Sortsnavn 3
2037BygAlaska (SJ 171111)CleopatraKWS Tardis
3066HvedeHeerupKviumRembrandt
3067HvedeHeerupKviumKWS Extase
3068HvedeGrahamInformerPondus
3069HvedeInformerPondusRGT Bairstow
3070HvedeInformerPondusRGT Saki
3071HvedeHeerupKviumRGT Stokes
3072HvedeKWS DawsumPondusRGT Bairstow

Betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger

De angivne sortsblandinger er godkendt på baggrund af følgende kriterier:

  • De anvendte sorter i en blanding skal hver især have et forholdstal for kerneudbytte på mindst 95 i gennemsnit af de seneste 5 års landsundersøgelser. For nye sorter med færre forsøgsår skal det gennemsnitlige forholdstal være 97.
  • Der må højst være fem dages forskel i modningstidspunkt for de anvendte sorter.
  • Der må højst være 15 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vårsæd.
  • Der må højst være 20 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vintersæd.
  • Der må max. være følgende værdi for sygdomstryk:
SortsgruppeMeldugGulrustBygrustBrunrustSkoldpletSeptoria
Vinterbyg6,7 13,4 9,7 
Vinterhvede1,91,2 5,5 9,0


Efter Landbrugsstyrelsens bekendtgørelse om sædekorn nr. 43 af 14. jan. 2022, er betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger af vintersæd som følger:

  • De partier, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal være certificeret.
  • Prøvetageren skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen.
  • Blandingspartiet, mærkes og forsegles af prøvetageren. Der er ingen vægtgrænse på blandingspartiet.
  • Blandingspartiet skal mærkes med EU-mærkeseddel til sortsblandinger af sædekorn, formular 88c, eller med en på sækken fortrykt mærkeseddel, der er godkendt. Mærkningen skal indeholde blandingens nummer og navne på de enkelte sorter, der indgår i blandingen. Såfremt der ikke er plads til både blandingens nummer og de enkelte sorter på selve mærkesedlen, kan de enkelte sorter trykkes på modsatte side af sækken.
  • Sortsblandingerne skal fremgå af bilag 11 i bekendtgørelse om sædekorn, før de må markedsføres og handles.

Lovstof: Bekendtgørelser og vejledning

Erstatningsordningen for sædekorn kan ses her

Kontakt TystofteFonden her