TystofteFonden varetager og koordinerer gennemførelse af den lovbestemte sortsafprøvning af landbrugsplanter og plæne-græsser samt certificering af opformeringsmateriale af frø og sædekorn.

Den lovbestemte sorts-afprøvning omfatter en obligatorisk afprøvning af nye sorter med henblik på sortslisteoptagelse og et tilbud om afprøvning med henblik på, at få en sort plantenyheds-beskyttet.

TystofteFonden koordinerer de daglige administrative opgaver i relation til den lovbestemte sortsafprøvning, blandt andet modtagelse af anmeldelser til sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse inklusiv sagsforberedende skridt som fx, samarbejde med udlandet for så vidt angår teknisk/fagligt samarbejde, herunder modtagelse og afsendelse af rapporter, behandling af navneforslag, udgivelse af ”Meddelelser fra Plantenyhedsnævnet” og ”Beskrivende Sortslister” samt betaling for leverede ydelser.

Nyudviklede sorter undersøges for deres selvstændighed, ensartethed og stabilitet (SES), hvor sorterne sammenlignes med kendte sorter på markedet for at fastslå, om de er sikkert forskellige fra de kendte sorter, samt at sortens enkelte planter har et ensartet fænotypisk udtryk. 

Desuden undersøges sorterne i værdiafprøvningen for at sikre, at de nye sorter har forbedre udbytte-, dyrknings- og/eller kvalitetsegenskaber i forhold til tidligere godkendte sorter.

Pr. 1. juli 2020 delegerede Miljø- og Fødevareministeriet ved Landbrugsstyrelsen afgørelseskompetencen for 

  • Sortslisteoptagelse
  • Plantenyhedsbeskyttelse
  • Certificering af opformeringsmateriale

til Plantenyhedsnævnet. TystofteFonden varetager sekretariatsfunktionen for Plantenyhedsnævnet. 

Siden den 1. juli 2020 er TystofteFonden udpeget til at gennemføre

  • SES-afprøvning – CPVO entrusted
  • Værdiafprøvning
  • Kontroldyrkning
  • Officiel prøvetagning
  • Officiel avlskontrol

Dermed bidrager TystofteFonden til nye, bedre og klart identificerbare sorter med opformeringsmateriale af høj kvalitet til dansk landbrug samt eksport – eller TystofteFonden er vejen for nye sorter og udsæd.

Miljø- og Fødevareministeriet ved Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med fondens opgavevaretagelse.