Den 1. december 2014 blev TystofteFonden stiftet som selvstændig erhvervsdreven fond.

TystofteFonden er faglig ansvarlig for gennemførelse af den lovbestemte sortsafprøvning af landbrugsplanter og plæne-græsser, samt kontroldyrkning i forbindelse med certificering af opformeringsmateriale.

Stifterne af TystofteFonden er:

  • Idagaardfonden
  • Pajbjergfonden
  • Abed Fonden
  • Sejet Planteforædling I/S
  • DLF-Trifolium A/S
  • KWS Scandinavia A/S
  • Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
  • Syngenta Nordics A/S

Pr. 1. januar 2017 overførte Landbrugs- og Fiskeristyrelsen myndighedsansvaret for de opgaver, der er forbundet med certificering af frø og sædekorn til TystofteFonden. Fonden har ansvar for at certificere frø og sædekorn og godkende grønsagsfrø i henhold til gældende lovgivning og udføre de kontroller, der går forud. Landbrugs- og Fødevareministeriet vil føre tilsyn med fondens opgavevaretagelse af certificeringsopgaverne og håndtere eventuelle klager relateret til certificering. Fonden varetager allerede den danske sortsafprøvning og kontroldyrkning, så der er tale om samling af relaterede opgaver på frø- og sortsområdet.