Kursus i Prøvetagning

En gang årligt afholder TystofteFonden grundkursus i prøvetagning for nye prøvetagere samt opfølgningskursus for erfarne prøvetagere. Alle prøvetagere skal have bestået såvel grundkursus i prøvetagning samt praktisk prøve, for at opnå autorisation som prøvetager. Den praktiske prøve aftales individuelt med TystofteFonden, men er inkluderet i kursusgebyret der opkræves via faktura.

Alle erfarne prøvetagere skal deltage i TystofteFondens opfølgningskursus mindst hvert andet år.

Grundkursus i prøvetagning afholdes næste gang d. 11. og 12. november 2020. Tilmeldingsfrist torsdag d. 22. oktober 2020. Tilmelding er bindende efter denne dato.

Opfølgningskursus i prøvetagning afholdes næste gang d. 23. november 2020. Tilmeldingsfrist torsdag d. 5. november 2020. Tilmelding er bindende efter denne dato.

Ved tilmelding udfyldes nedenstående blanket og sendes til certificering@tystofte.dk

Tilmelding til grundkursus for nye prøvetagere klik her
Tilmelding til opfølgningskursus for erfarne prøvetagere klik her