Kursus i Prøvetagning

En gang årligt afholder TystofteFonden grundkursus i prøvetagning for nye prøvetagere samt opfølgningskursus for erfarne prøvetagere. Alle prøvetagere skal have bestået såvel grundkursus i prøvetagning samt praktisk prøve, for at opnå autorisation som prøvetager. Den praktiske prøve aftales individuelt med TystofteFonden, men er inkluderet i kursusgebyret der opkræves via faktura.

Alle erfarne prøvetagere skal deltage i TystofteFondens opfølgningskursus mindst hvert andet år.

Kurser i prøvetagning 2021: Vi forventer at afholde Grundkursus i prøvetagning  samt Opfølgningskursus i prøvetagning i november 2021.
Vi anbefaler at du holder dig orienteret via vores hjemmeside samt nyhedsbrev.